Monika Umańska jest strona reprezentacyjną fotografa. Działa w formie wizytówki.