White Collar jest kolejna stroną fotografa, przedstawiane jest tam portfolio marki.